Hernija diska (protruzija, ekstruzija)

Kada disk protrudira kroz zid anulusa, nukleus i fragmenti diska mogu vršiti pritisak na nježne spinalne živce ili na leđnu moždinu, kao što je prigazano dolje na slici. Također, poremećeni intervertebrani disk otpušta kemijski iritirane materijale koji uzrokuju upalu živaca, bolove i razne druge simptome.

hernija.jpg


Cervikalna (vrat) hernija: Tupa ili oštra bol u vratu ili između lopatica je česta pojava. Kretanja može pojačati razinu boli. Bol, ukočenost i trnci mogu se širiti u kroz ruku, dlan ili prste (radikulopatija).


Lumbalna (donji dio leđa) hernija:
Bol u donjem dijelu leđa i u nozi (išijas) je vrlo česta pojava. Savijanje, kašljanje, kihanje i ostala kratanja mogu intenzivirati simptome. Grčenje mišiča ili grčevi se također mogu razviti, zajedno sa slabosti ili gubitkom osjeta u nozi. 

 

Dijagnoza

Za pravilno postavljanje dijagnoze važna je medicinska povijest pacijenta, fizički i neurološki pregled te slikovne pretrage. Pregledi, kao i dijagnostički tekstovi, se mogu razlikovati ovisno o lokaciji hernije (vratna ili lumbalna hernija).

 • Medicinska povijest uključuje simptome, njihovu težinu i već podvrgnute metode liječenja.
 • Fizički i neurološki pregled uključuje procjenu limita u kretanju, balansne probleme, bol, reflekse u tjelesnim ekstremima, slabost mišića i osjeta. Pregled može biti sadržan od serija kretanja kao što su hodanje, naginjanje naprijed, nazad, u stranu, i slično.
 • Slikovne pretrage mogu uključivati rentgen (prednji, stražnji, sa strane), CT, MRI (magentska rezonanca). Diskografija, mijelografija ili elektro-dijagnostičke pretrage također mogu biti potrebne

 

Kada se preporuča minimalno-invazivna operacija (MIS)

Indikacije za minimalno-invazivnu kirurgiju kralješnice (MISS) variraju zbog stanja i dijagnoze te samog pacijenta. Minimalno-invazivan zahvat se preporuča u nekom od slijedećih slučajeva:

 • Bol i ostali simptomi se pogoršavaju
 • Bol i ostali simptomi ne regiraju na konzervativno ne-kirurško liječenje
 • Razvijaju se neurološki problem i ispadi poput slabosti, slabe koordinacije, ukočenosti, nemogućnosti kontroliranja osnovnih ljudskih potreba (mokrenje i stolica)
 • Slikovne pretrage poput rentgena (X-Ray) i magnetske rezonance (MRI) ukazuju na nestabilnost kralješnice


Ciljevi minimalno-invazivne kirurgije kralješnice (MISS)

Kirurški ciljevi uključuju:

 • Dekompresija spinalnog kanala i/ili živaca (smanjenje pritiska)
 • Stabilizacija kralješnice


Minimalno-invazivna kirurgija kralješnice (MISS) može sadržavati zahvate s ciljem dekompresije i stabilizacija kralješnice:

 • Dekompresijski zahvati smanjuju pritisak na spinalni kanal ili spinalne živce. Diskektomija (vađenje dijela diska), laminotomija, laminektomija i foraminotomija su česte vrste zahvata. Laminotomija (djelomično vađenje) i laminektomija (poptuno vađenje) uključuje rezanje komada kosti kralješnice blizu malog zgloba (lamine) kako bi se povećao prostor spinalnog kanala i kako bi se pristupilo samom mjestu obavljanja zahvata diskektomije. Foraminotomija proširuje foraminalni prostor gdje prolaze živci.
 • Većinom se minimalno-invazivnom kirurgijom kralješnice pokušava izbjeći spinalna fuzija, no ako postoje deformacije ili poremećaji, fuzija je moguće najbolja ocija. Specijalizirani minimalno-invazivni instrumenti za izvođenje fuzije su također dostupni.


Vrste minimalno-invazivnih zahvata za tretiranje hernije diska

Minimalno-invazivnom kirurgijom kralješnici se pristupa od naprijed (anterior), od iza (posterior), sa strane (lateral) ili kombinirano sa strane i od iza (postolateral). Vaš neurokirurg herniju diska može operirati jednom od slijedećih vrsta operacija:

 • Mišično-štedljiva ACDF (prednja vratna disketomija i fuzija)
  Mišićno-štedljivi tubular retraktori nježno šire i razdvajaju mišiće i meko tkivo. Kako se meko tkivo širi, tako se stvara operativni prostor. Mikro-diskektomija se radi uz pomoć mikroskopske vizualizacije i malih specijaliziranih instrumenata kroz retraktor. Vratni disk se vadi (mikro-disketomija); diskovni prostor je puni transplatiranim komadom kosti ili implatantom (recimo kavezom), te se ta razina opcionalno stabilizira koristeći pločicu i šarafe.
 • ACDU (prednja vratna disketomija i unkovertebrektomija)
  Metoda slična prethodno opisano mišićno-štedljivoj disketomiji i fuziji, no ovako uključuje i uklanjanje jednog ili više unkovertebralnih zglobova (Luschka zglobovi). Unkonvertebralni zglovovi se nalaze na razini od C3 do C7 ipod utjecajem su degenerativnih promjena. Iako je tehnički zahtjevna, ovom se metodom može izbjeći fuzija.
 • Stražnja (posterior) vratna tubularna mikro-disketomija
  Procedura slična prvoj opisanoj mišićno-štedljivoj vratnoj diskektomiji, osim što se ova izvodi sa stražnje strane i obično nije neophodna.
 • CDR (umjetni disk vratne kralješnice)
  Slično kao kod mišićno-štedljive vratne diskektomije i fuzije, i ova metoda uključuje vađenje bolesnog diska i hernijacije. No, u ovom slučaju umjesto implatanta (spacera) i fuzije, koristi se pokretni uređaj, umjetni disk. Prednosti ove metode je održavanje pokretnosti vratne kralješnice u tom segmentu. No, umjetni disk vratne kralješnice ne može ispraviti deformacije i nije prikladan za teže slučajeve gdje su degenerativne bolesti prisutne na više razina i slično. Umjetni disk je relativno nova tehnologija, Američka agencija za hranu i lijekove je odobrila jedno-segmentne operacije 2008. godine
 • Lumbalna endoskopska disketomija
  Endoskop je predmet sličan uskom teleskopu, sa dodatkom izvora svjetlosti i kamere. Kroz mali rez, endoskop se uvodi na mjesto izvođenja operacije šireći i razdvajajući mišiće. Operacije se odvija pružanjem instrumenata kroz endoskop do samog mjesta operacije. Kamera osvjetljava operativno područje, dok kamera sve prenosi na monitor u operacijskoj sali. Diskektomija se kroz endoskop izvodi uz pomoć lasera, bipolarnih sondi i ostalih specijaliziranih instrumenata.
 • Lumbalna tubularna mikro-diskektomija
  Procedura slična mišićno-štedljivoj vratnoj disketomiji i fuziji, no uz napomenu da se ova odvija u lumbalnoj kralješnici. Koristi se mikrosop kako si be smanjio pritisak na živac i uklionio protrudirani dio diska. Fuzija obično nije potrebna.T
 • Korištenje lasera tijekom minimalno-invazivne kirurgije kralješnice (MISS)
  Laser je jedan od mnogih alata koji se koriste tijekom minimalno-invazivne kirurgije kralješnice (MISS). Koristi se tijekom endoskopske operacije kralješnice za uklanjanje protrudiranih dijelova diskova. Već dugi niz godina diljem svijeta, no tek jednu godinu u Republici Hrvatskoj, laser se koristi za vaporizaciju tj. "isparivanje" određenog dijela mekanog diskovnog tkiva (nukleusa). Ta revolucionarna metoda zove se Perkutana Laserska Dekompresija Diska (PLDD) i biti će detaljno objašnjena u kategoriji Peruktanih minimalno-invazivnih operacija. Važno je napomenuti da se laser ne koristi kod minimalno-invazivne fuzije za tretiranje spondilolisteze i degenerativne skolioze.


Rizici i komplikacije

Niti jedan pacijent nije isti, stoga rizici i komplikacije variraju, no oni su s minimalno-invazivnim pristupom svedeni na minimum. Vaš kirurg će Vam objasniti moguće rizike i komplikacija koje se odnose na točno određenu vrstu zahvata.


Komenatara (0)

New comments are currently disabled.