Animacija spinalnih testova i dijagnostičkih procedura

Transkript video animacije

Točna dijagnostika problema s kralješnicom nužna je izbor prave metode liječenja. Doktor će proanalizirati pacijentovu medicinsku povijest i provesti detaljan pregled. Usto, može preporučiti i niz dijagnostičkih pretraga.

Rentgenska snimka je fotografija anatomije skeleta koja je generirana uz pomoć radioaktivnih materijala. Magetska rezonanca je procedura koja koristi magnetske i radio valove kako bi proizvela dvodimenzionalne slike mekog tkiva. CT snimanje koristi rentgenske zrake kako bi generirala presječne slike i kostiju i ponekih mekih tkiva.

Mijelogram je rentgenski tip pretrage spinalnog kanala i korjena živaca koristeći kontrastno sredstvo. Skeniranje kostiju je procedura koja generira slike skeleta na osnovu kompjuterske analize ubrizganog radioaktivnog sredstva. EMG je test koji istražuje reakcije mišiča na stimulacije živaca.

Blokada malih zglobova kralješnice je procedura kada se kombinacija anestetika i kortikosteroida ubrizgava direktno mali zglob kralješnice. Također, laboratorijske pretrage krvi i sličnih tvari mogu biti preporučene ako problemi nisu dijagnosticirani jednom od nabrojanih pretraga. Spinalna punkcija je procedura kada se uzima uzorak spinalne tekućine za analizu. Diskografija je rentgenski tip dijagnostičke i terapijske pretrage gdje se prilikom ubrizgavanja kontrastvnog sredstva na fluroskopu gleda struktura i razina oštećenja diska. Kada je točan uzrok problema dijagnosticiran, može se odrediti pravilan način liječenja.


Komenatara (0)

New comments are currently disabled.