Zainteresirani ste za liječenje u inozemstvu? EU direktiva

  • 15.9.2013

eu2.jpgPoštovani pacijenti i članovi Udruge Spinoteka, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju, dogodile su se značajne promjene vezane za odobravanje liječenja naših pacijenata u inozemstvu (u ovom slučaju isključivo u Europskoj Uniji). Sve članice Europske Unije imaju rok do 25.10.2013. kako bi implementirale EU direktivu o preko-graničnom liječenju.

 

Naime, do nedavno, pravo na "besplatno" liječenje u inozemstvu mogli su ostvariti samo pacijenti čija se stanja i dijagnoze nisu mogli liječiti na području Republike Hrvatske, i to nakon preporuke nadležnog specijaliste i dosta rigoroznog "screeninga" od strane HZZO-a (opravdani zahtjevi su ponekad odbijani).

 

Po novim pravilima, liječenje u inozemstvu bi se trebalo odobriti svim pacijentima koji u razumno vrijeme ne mogu ostvariti liječenje u Republici Hrvatskoj te u slučajevima kad se određeni zahvati uopće ne rade kod nas.

 

Ovo bi moglo biti posebno interesantno pacijentima kojima je medicinski indicirana spinalna fuzija s instrumentacijom ili umjetni disk kralješnice za dijagnozu "unutrašnji poremećaj diska", ne specifični low-back pain, rascjep diska (annular tear) koji ne reagira na konzervativno liječenje i sl. Naime, ovo su neke od dijagnoza tzv. "crna rupa" spinalne medicine u Republici Hrvatskoj gdje jedan dio stručnjaka nikada nije čuo za navedene dijagnoze, drugi dio je čuo, ali ih nažalost ne zna liječiti, dok su oni treći i educirani i sposobni, ali im bolnički limiti ne dozvoljavaju nabavku skupih implatanata. Nažalost, ovih trećih je najmanje.

 

Važna je napomena kako doktori u inozemstvu (npr. članovi "znanstvenog odbora" naše Udruge) imaju puno veće iskustvo s navedenim zahvatima obzirom da ih rade na svakodnevnoj bazi, te ukoliko je pacijent u mogućnosti priuštiti si putovanje i plaćanje troškova liječenja u inozemstvu to ćemo u potpunosti podržati i bez naknade posredovati.

 

Primjer kod operacije umjetnog diska lumbalne kralješnice koja se u Hrvatskoj ne radi: cijena navedene operacije u HR zdravstvu je oko 50.000 kuna za jednu razinu, dok je u Njemačkoj između 100.000 i 120.000 kuna. U slučaju da pacijentu zahvat ili nije indiciran od strane naših doktora, ili naši doktori navedenu operaciju ne rade, pacijentu treba odobriti liječenje u inozemstvu koje u potpunosti sam plaća, te mu HZZO refundira cijenu navedenog zahvata u RH (u ovom slučaju 50.000 kuna).
Pacijent samostalno plaća sve ostale troškove poput transporta, hotela, prehrane i sl.

 

Prema našim izvorima (Treatment Abroad), HZZO je obavezan pokriti liječenje i u privatnim i u državnim inozemnim bolnicama..... no mi smo u Hrvatskoj putem medija informirani drugačije. Navedeno ćemo žurno provjeriti.

 

Pitanje je kako će na ovo sve reagirati HZZO... Hoće li priznavati tzv. "druga mišljenja" i indikacije kolega iz EU? Ako neće, zašto neće? Tko će evaluirati zahtjeve pacijenata? Pravnici? Ili isti ti doktori koji ne znaju ili ne žele liječiti naše pacijente skupim implantantima - to ćemo još vidjeti...


Email to Friend

Fill in the form below to send this vijest to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: